ВАЖНО!!! - Цена се дава само срещу данни на автомобила + номер от катализатор и/или снимка!
ПРИЕМАМЕ ПРАТКИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА, като трябва да имат опция преглед и платена куриерска услуга!
След анализ, ако клиента не е съгласен с обявената цена, връщането на пратката е за сметка на Клиента!

Устройство и предназначение на катализатора

Автомобилният катализатор най-често предствалява цилиндър от висококачествена стомана. Състой се от изолационен материал и керамична решетка наречена "пита" покрита със слой химическо вещество съдържащо някой благородни метали (Платина, Паладий, Родий). При някой модели автомобили "питата" има структура различна от по-горе описаната.

Основната задача на атомобиния катализатор е да превърне отровните газаове в безвредни за околната среда. А именно: CO в CO2, азотните оксиди в свободни азоти и въглеводородите в CO2 и вода.

Автомобилният катализатор започва своята работа след достигане на минимум 200/250"C на "питата". До достигане на тази температура той е не ефективен. Също за добрата работа на катализатора е нужно автомобила да е в изправност и горивната система да подава оптимална горивна смес.

Най честият причинители на повреди по катализатора е използването на бензин сдържащ олово. Оловото се наслоява по катализатора, запушва порите на "питата" и намалява пропускливоста на цялата изпускателна система на автомобила. Също е важно да се отбележи, че всички действия на водачите и/или повредени уреди който биха довели до попадане на не изгоряло гориво в изпускателната система са опасни за катализатора. Ето и някой от тях:

  • Ламбда-сонда
  • Неизправна горивна система
  • Многократни неуспешни опити да се стартира автомобила
  • Стартиране на автомобила чрез дърпане(бутане)



Попадналото в изпускателната система гориво се взпламенява и води до драстично повишаване на температурата, което води до прегаряне и невъзвратимо увреждане на "питата". Голямо количество масло в изгорелите газове също може да доведе до повреда.